Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

Πιστοποιήσεις

Η Ελίν Τεχνική εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
Με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες,
μέσω της συνεχούς βελτίωσης του και την αύξηση της ικανοποίησης τους. Επίσης εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 και Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2017