Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

2016

Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ