Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

2009

KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΗΜ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ