Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΒΙΟDIESEL) ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)