Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ