Τηλ. Επικοινωνίας 210 6241570

2013

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ